วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

วัดเจดีย์ทอง เมียวดี พม่า

วัดเจดีย์ทอง เมียวดี พม่า
 พาเที่ยววัดเจดีย์ทองหรือวัดชเวมินหวุ่น จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า)

วัดชเวมินหวุ่น  หรือ วัดส่วยมินวุ่น คนไทยจะนิยมเรียกว่า วัดเจดีย์ทอง  ด้วยมีเจดีย์องค์ใหญ่สีทองโดดเด่นเห็นแต่ไกล มีชื่อเรียกว่า "เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้"  เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเมืองเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่า "พระมหาศากยเมียะมุณี"  

พระมหาศากยเมียะมุณี

เมื่อเข้าไปในวัดวัดเจดีย์ทองสิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดคือองค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม เป็นศิลปะการสร้างแบบมอญ-พม่า  มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร มีความสูงประมาณ 123 ฟุต 3 นิ้ว ชั้นบนสุดประดับด้วยฉัตรมียอดเป็นทองคำประดับด้วยอัญมณีนานาชนิด ที่ฐานขององค์เจดีย์มีเจดีย์รายล้อมรอบจำนวน 28 องค์ จึงทำให้เจดีย์องค์นี้ไม่มีเงาทอดลงบนพื้นดิน 

เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้

รอบองค์เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้ มีพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งแต่ละด้านเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ไว้ภายใน ด้านนอกจะมีรูปปั้นสิงโตทำหน้าที่เฝ้าวัดทั้ง 4 ด้าน  ด้านหลังองค์เจดีย์มีพระพุทธรูปสร้างจากหวายสีทองซึ่งแทบไม่มีให้เห็นในประเทศไทย มีลักษณะที่งดงามมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดของชาวเมียร์ม่า

พระพุทธรูปสร้างจากหวาย งดงามมาก

พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ของวัดชเวมินหวุ่น ได้แก่

  • พระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก ชื่อว่า สุเตาปะยี ซึ่งชาวเมียนม่าเชื่อว่าสามารถขอพรได้สมปราถนา
  • พระพุทธรูปประจำทิศใต้ ชื่อว่า ปะยีลงซานต่า ซึ่งชาวเมียนม่าเชื่อว่าทำให้เป็นสุขทั้งแผ่นดิน
  • พระพุทธรูปประจำทิศตะวันตก ชื่อว่า ซานตาจี ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลูกแก้วอยู่ในมือ ชาวเมียนม่าเชื่อว่าทำให้สุขสบายร่มเย็น
  • พระพุทธรูปประจำทิศเหนือ ชื่อว่า องค์พระมหาศากยเมียะมุณี หรือหลวงพื่อหน้าอ่อน เนื่องจากองค์พระมีการปิดทองจนหนาอย่างสวยงามโดยเฉพาะพระพักต์ จึงมีที่มาของชื่อหลวงพ่อหน้าอ่อน ทางวัดจะมีการใช้น้ำสรงพระพักต์ทุกคืนประมาณเวลา 4.00 น.  จึงทำให้พระพักต์ขององค์พระมีความผุดผ่องเด่นงดงามมาก 

พระศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศทั้ง 4 วัดเจดีย์ทอง
พระศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศทั้ง 4 วัดเจดีย์ทอง
พระศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศทั้ง 4 วัดเจดีย์ทอง
พระศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศทั้ง 4 วัดเจดีย์ทอง

โปรแกรมแนะนำ พาเที่ยวเมียวดี พม่า

พาเที่ยวเมืองเมียวดี 2 วัน 1 คืน ชม 5 วัดสำคัญ วัดชเวมินหวุ่น , วัดมิจาโกง , วัดเจ้าลงจี , วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทันใจ  ราคาพร้อมรถนำเที่ยวจากกรุงเทพ ที่พัก 4 ดาว 1 คืน อาหาร  5 มื้อ เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ ราคาท่านละ 3,900 บาท  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นกับช่วงเทศกาลและจำนวนผู้เดินทาง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929

พาเที่ยววัดเจดีย์ทอง เมียวดี พม่า

พาเที่ยวเมืองเมียวดี 3 วัน 2 คืน ชม 6 วัดสำคัญ  + แพอาหารล่องต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  ราคาพร้อมรถนำเที่ยวจากกรุงเทพ ที่พัก 4 ดาว 2 คืน อาหาร  7 มื้อ เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ ราคาท่านละ 5,900 บาท  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นกับช่วงเทศกาลและจำนวนผู้เดินทาง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929 

พาเที่ยววัดเจดีย์ทอง เมียวดี พม่า

RKA TOUR นำเที่ยวครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929  , 089-025-9929
  • www.rkatour.com
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054

ไม่มีความคิดเห็น: