google adsense

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

แวน แอร์พอร์ต สุราษฎร์ธานี บริการรถตู้วีไอพี พาเที่ยวทั่วไทย

แวน แอร์พอร์ต สุราษฎร์ธานี


แวนแอร์พอร์ตสุราษฎร์ธานี เป็นการรวมกลุ่มของผู้ให้บริการรถตู้ให้เช่าเหมา พร้อมพนักงานขับรถ เป็นรถนั่งระดับวีไอพี รถทุกคันอยู่ในสภาพใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสุขครบครัน แอร์เย็นฉ่ำ พนักงานขับรถได้รับการอบรมเป็นอย่างดี มีรถพร้อมให้บริการหลายสิบคัน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วไทย บริการนำเที่ยวทั่วประเทศทุกรูปแบบในราคาไม่แพง โดยมีสำนักงานสาขาหลักอยู่ที่สนามบินนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเงื่อนไขการใช้บริการรถตู้ของ แวนแอร์พอร์ตสุราษฎร์ธานี

1 จำกัดที่นั่งผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งของรถ

2 ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดภายในรถเด็ดขาด และ ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขึ้นมาบนรถ หากพบเห็น หรือมีเหตุให้สงสัย พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้พนักงานตำรวจทำการตรวจค้น เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ให้บริการและผู้โดยสารท่านอื่น

3 พนักงานขับรถอาจจำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง ที่พิจารณาแล้วว่าอาจเป้นเหตุให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและทรัพย์สินภายในรถ

4 พนักงานขับรถ มุ่งเน้นในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก ดังนั้นความเร็วในการเดินทางจึงขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ เป็นสำคัญ 


 ระยะเวลาในการใช้บริการรถตู้ให้เช่า
1 การเช่ารถบริการ 1 วัน ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ชั่วโมง เริ่มนับตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.  แต่หากใช้บริการก่อนเวลา 06.00 น. คิดชั่วโมงละ 200 บาท และหากกลับมาถึงหลังเวลา 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลาเพิ่ม ชั่วโมงละ 200 บาท  แต่หากกลับถึงจุดหมายปลายทางหลัง 24.00 น. คิดเพิ่มเป็น 1 วัน

2 วันเริ่มเดินทาง ไม่ว่าเริ่มเวลาใด นับเป็น 1 วัน

3 พนักงานขับรถ จะให้บริการไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนให้บริการต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเอง

หมายเหตุ กติกานี้ เป็นกติกาสากลของผู้ให้บริการรถโดยสารให้เช่า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเอง


แวนแอร์พอร์ตสุราษฎร์ธานี บริการ รถตู้วีไอพี
ให้เช่าเหมา นำเที่ยวทั่วไทย ราคาไม่แพง
บริหารโดย คุณคมกฤษณ์ เฟื่องสง่า
โทรศัพท์ติดต่อ : 085-888-2589
077-968-081
Line ID : EAK VANFIVE
Facebook : EAK Van airport
www.vanairportsurat.com 

ไม่มีความคิดเห็น: