วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล แม่โจ้ ชุมพร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ไปดูซากปลายักษ์ และศึกษาเรียนรู้โครงสร้างหรือสรีระวิทยาของสัตว์ทะเลหายาก