google adsense

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมรับน้องใหม่ แบบมีสาระ ที่คลองโคน

 ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงกิจกรรมรับน้องใหม่ สังคมมักจะร้อยยี้ด้วยภาพพจน์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักกับกิจกรรมของบางกลุ่มบางพวกที่พลอยทำให้ กิจกรรมรับน้องใหม่ที่ดีๆ ที่สร้างสรรค์ พลอยถูกมองอย่างอคติไปด้วย จริงๆ แล้วกิจกรรมรับน้องใหม่ที่อยู่ในกรอบที่เหมาะสม ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่น่าส่งเสริม อย่างน้อยก็เป็นการทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันอย่างรวดเร็ว รู้จักการปรับตัวสู่อีกสังคมนึงที่เติบโตขึ้น มีความคิดมากขึ้น แต่น่าเสียดายที่กิจกรรมดีๆ เหล่านี้หลายกลุ่มหลายพวกกลับไปยัดเยียดความคิดที่ไม่ดีให้รุ่นน้องสืบทอดกันไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนหนึ่งก็เกิดจากภาวะผู้นำของคนที่เป็นรุ่นพี่ ถ้ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่สมวัยสมกับภาวะก็คงไม่เสียหาย แต่ถ้าเอาความคิดกึ่งห่ามกึ่งคะนองของความเป็นเด็กที่มีโอกาสเหนือกว่ามาผนวกด้วยกันแล้วความเสียหายก็คงยากที่จะห้ามได้
ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ในบางสถานที่เหมือนกับเกินความสามารถและสติปัญญาของอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบที่จะควบคุมได้เสียแล้ว (ผมเองก็เคยผ่านมาทั้งกิจกรรมรับน้องในส่วนสร้างสรรค์และส่วนที่สุดห่วยมาบ้างเหมือนกัน แต่อดีตแก้ไขอะไรไม่ได้ สู้ถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้คนรุ่นไหม่ได้เรียนรู้กันดีกว่า)

ผมเองเคยพบเห็นกิจกรรมรับน้องที่น่าชื่นชมมาก็หลายแห่งหลายสถาบัน ที่น่ายกย่องเช่นกลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันไปร่วมกันทำกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ ตำบลคลองโคน สมุทรสงคราม ไปร่วมอยู่กันแบบพี่น้อง ไปศึกษาวิถีชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นประสบการณ์ได้เห็นคนหลากหลายอาชีพ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากได้พื้นที่สีเขียวมากขึ้นแล้ว ป่าชายเลนที่ช่วยกันปลูกยังสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ระบบนิเวศน์กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผมผ่านไปทุกครั้ง รู้สึกอดชื่นชมไม่ได้กับป่าชายเลนที่เติบโตงอกงามและขยายขอบเขตมากขึ้นในทุกๆ ครั้งที่ผ่านไป อดรู้สึกชื่นชมกับป้ายเล็กๆ ที่ปักบอกไว้ว่าป่านี้ปลูกโดยใคร นักศึกษาคณะอะไร สถาบันไหน ปีอะไร ถ้าป้ายเหล่านี้ไม่ผุพังกันไปตามกาลเวลา หรือคนที่ช่วยกันปลูกพากันกลับไปดูพื้นที่ป่าที่กลุ่มเราช่วยกันปลูกไว้ ไปดูการเติบโตของมัน ไปย้อนอดีตครั้งเมื่อเรายังไปเป็นน้องใหม่หรือพี่ใหญ่ที่ไปช่วยกันสร้างสีเขียวให้พื้นที่โลกของเรา ไปช่วยกันสร้างทรัพยากรให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีกินมีใช้ บอกตรงๆ ว่า เป็นภาพที่ผมประทับใจมาก รู้สึกตื้นตันทุกครั้งที่เห็นสำนึกดีๆ ของกลุ่มคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อผู้อื่น เพื่อประเทศอันเป็นที่รักของเรา แต่น่าเสียดายสำนึกเหล่านี้กลับหาได้ยากลงทุกวัน 

สนใจไปร่วมกิจกรรมดีๆ ไปดูวิถีการดำรงชีวิตของคนทำประมงชายฝั่ง ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าชายเลน ติดต่อได้ที่   เรือนถาวร โฮมสเตย์    /   ภูษิต โฮมสเตย์   /   ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน   /   โฮมกระเตงชาวเล 

ข้อมูลโดย
ก้าวหน้าดอทคอม

ไม่มีความคิดเห็น: